23 octombrie 2014

Peste 400 de covăsneni au ales să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii (CJP) Covasna. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, în general, optează pentru această formă de asigurare persoanele cărora le lipsesc perioade din vechimea în muncă în vederea obţinerii unei categorii de pensii, sau care lucrează în străinătate şi optează pentru o formă de asigurare în România.

Orice persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii, precum şi orice persoană asigurată obligatoriu care doreşte să-şi suplimenteze venitul asigurat pot încheia un contract de asigurare socială cu Casa Judeţeană de Pensii. Reprezentanta compartimentului de comunicare al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Covasna, doamna Köllő Piroska, ne-a spus că peste 400 de persoane din judeţ au ales această formă de asigurare: „În prezent, la Casa Judeţeană de Pensii  Covasna avem în derulare un număr de 493 contracte de asigurare socială. În general, optează pentru această formă de asigurare acele persoane cărora le lipsesc perioade din vechimea în muncă în vederea obţinerii unei categorii de pensii sau care lucrează în străinătate şi optează pentru o formă de asigurare în România”, a declarat reprezentanta compartimentului de comunicare al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Covasna, doamna Köllő Piroska.

„Încheierea unui contract de asigurare socială  cu Casa Judeţeană de Pensii din raza de domiciliu,  este o formă facultativă   de asigurare. Se pot asigura în sistemul public de pensii în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul asigurat », a explicat ”, a explicat doamna Köllő Piroska.

Care este contribuţia de asigurări sociale?

Cei care aleg această formă de asigurare, vor plăti lunar o contribuție de asigurări sociale.

Cota contribuţiei de asigurări sociale s-a modificat, astfel că, din data de 01 octombrie 2014, aceasta este de 26,3% din venitul lunar asigurat:

„Începând din data de 1 octombrie 2014, Codul Fiscal a fost modificat, în sensul reducerii contribuţiilor de asigurări sociale. Astfel, începând de la această dată cota de contribuţie de 31,3% aplicat la venitul asigurat, a fost redusă la 26,3% », a spus reprezentanta CJP Covasna. Aceasta a precizat că venitul asigurat- cel specificat în contractul de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii – nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, dar nu poate fi de 5 ori mai mare decât câştigul salarial mediu brut. « Pentru anul 2014, câştigul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.298 lei. Venitul minim asigurat, începând cu luna octombrie 2014, este de 35% din 2.298 lei, adică 804 lei, iar contribuţia minimă datorată de 211 lei. », a spus reprezentanta Compartimentului de comunicare al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Covasna.

Potrivit acesteia, contractul de asigurare socială se încheie la Casa Teritorială de Pensii din raza de domiciliu a asiguratului, personal sau prin mandatar. Acest contract cuprinde următoarele:  datele de identificare ale asiguratorului şi ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, condiţiile de asigurare (venit asigurat, cota de contribuţie, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale, contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, termenul de achitare), obligaţiile asiguratorului şi ale asiguratului, precum şi clauzele contractuale.
Reprezentanta CJP Covasna a precizat că plata contribuţiei de asigurări sociale se realizează lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii : « Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este lunar, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Contribuţia se poate plăti şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni, calculate de la data la care se face plata. În aceste situaţii, stagiul de cotizare este corespunzător timpului efectiv parcurs în interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata. Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul stabilit în contract generează plata de dobânzi pentru fiecare zi calendaristică, a căror cota se stabileşte prin lege şi penalităţi de întârziere pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data plăţii, inclusiv. Contractul de asigurare socială intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casa teritorială de Pensii », a explicat reprezentanta compartimentului de comunicare al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Covasna. Potrivit acesteia, în cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat până la data rezilierii contractului, se valorifică la stabilirea dreptului la pensie.

« În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie încheierea unui Act adiţional.
Actul adiţional cuprinde: numele şi prenumele asiguratului, codul numeric personal, data de la care intervin modificări, precum şi felul acestor modificări survenite în contractul de asigurare socială », a mai spus reprezentanta CJP Covasna, doamna Köllő Piroska. Dânsa a subliniat că celelalte regimuri de asigurări sociale (sănătate, şomaj, etc.)  nu sunt acoperite prin contractul de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii.

Actele necesare înregistrării contractului de asigurare

Potrivit reprezentantei CJP Covasna, pentru înregistrarea contractului de asigurare sunt necesare următoarele acte : două exemplare ale contractui de asigurare (ce sunt puse la dispoziţie la camera 7, situată la parterul Casei Judeţene de Pensii Covasna) ; actul de identitate în copie şi original; dosar încopciat.

 
Ana Alina Costache

Arhitectura.6 este un eveniment bienal de arhitectură al judeţelor Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi Vâlcea, ce prezintă cele mai bune proiecte de arhitectură realizate în ultimii doi ani în cele 6 judeţe reunite într-un concurs. Ierarhizarea proiectelor a fost facută de către un juriu alcătuit din arhitecţi şi personalităţi de prestigiu.

 

Concursul este structurat pe opt secţiuni diferite: arhitectura locuinţei, arhitectura dotărilor comunitare şi de producţie, arhitectura spaţiului public, arhitectura patrimoniului cultural, arhitectura de interior şi scenografie, design de obiect, studii /proiecte finalizate şi nerealizate, proiecte expuse în afara concursului, diplome.  Pentru fiecare secţiune a fost acordat un singur premiu.

Expoziţia cu cele 57 de lucrări este prezentată pe rând, timp de câteva zile, în fiecare dintre cele 6 judeţe şi este acompaniată de diverse programe care pun în dialog arhitectura şi societatea.

În Sfântu Gheorghe evenimentul se desfăşoară în perioada 24-30 octombrie şi va cuprinde următoarele:

vineri, 24 octombrie, ora 17.00 

Vernisajul expoziţiei –  Promenada Parcului, vis a vis de teatru

Expoziţia poate fi vizitată până în data de 30 octombrie

vineri, 24 octombrie, ora 18.00

Discuţie informală şi întâlnirea arhitecţilor din judeţul Covasna –  Bufetul teatrului. Invitaţi speciali, arhitecţii premiaţi ori nominalizaţi: Johannes Bertleff, Köllő Miklós şi Bogos Ernő. Pe parcursul discuţiilor, proiecţii ale unor lucrări din judeţ ce nu au fost trimise la bienală

sâmbătă, 25 octombrie, ora 10.00

Atelier de educaţie de arhitectură şi mediu construit pentru copii  -  „Hands one”. Organizat de coordonatorii proiectului local „Şi pe mine mă interesează arhitectura” prin sprijinul echipei „de-a architectura”  – „Casa cu Arcade”

sâmbătă, 25 octombrie, ora 12.00 

Proiecţie de film : „Şantier în lucru”  83′  – „Casa cu Arcade”. Documentar, de Sindy Quere, Guillaume Lebon şi Bénédicte Vacquerel, care prezintă şi pune accentul pe transformarea şi dezvoltarea oraşelor Cluj-Napoca, Constanţa şi Iaşi după perioada comunistă.

Arhitectura.6 este un eveniment bienal de arhitectură organizat de către trei filiale ale Ordinului Arhitecţilor din România, filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita, filiala Sibiu-Vâlcea şi filiala Mureş, finanţat din Timbrul Arhitecturii.

Coordonatorii locali ai evenimentului sunt arhitecţii Cora Dumitrescu şi Török Áron – vicepreşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România filiala Braşov, Covasna, Harghita

Detalii: arhitectura6.ro

Peste 900 de locuri de muncă în diverse domenii sunt disponibile în străinătate, în această perioadă, prin reţeaua Eures.

Potrivit conducerii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Covasna, în total sunt oferite 980 locuri de muncă, în această perioadă, prin EURES.

Conform informaţiilor oferite de directorul executiv al AJOFM Covasna, domnul Kelemen Tibor, „în Spania se caută, în continuare, muncitori în agricultură, în Germania, sunt oferite locuri de muncă în domeniul medical, în Ungaria se caută confecţioner huse de maşini, în Irlanda- asistent medical, psihiatru  şi medic oftalmolog, în Anglia- pedagog, îngrijitor persoane vârstnice – la domiciliu, asistent social, asistent medical, în Austria se caută coordonator echipă pentru munca în pădure, în zidărie, finisări faţade clădiri, zugrav, iar în Norvegia se caută bucătar preparate din carne”.

Potrivit directorului executiv al AJOFM Covasna, „în lunile august şi septembrie s-au mai înregistrat încă 12 persoane care doresc să lucreze în Germania, Anglia, Spania”, în total fiind înregistrate aproximativ 30 de cereri.

Informaţii suplimentare privind oferta locurilor de muncă disponibile prin EURES pot fi aflate accesând site-ul www.eures.anofm.ro.

Ana Alina Costache

Pensii de urmaş, suspendate

Adaugat: octombrie - 23 - 2014 ADD COMMENTS

Elevilor şi studenţilor care nu au depus la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Covasna actele care să ateste continuarea studiilor, le-a fost suspendată pensia de urmaş.

 Elevii și studenții au obligaţia ca la începutul anului şcolar şi universitar să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Covasna adeverinţele care să ateste că îşi continuă studiile, pentru a beneficia de pensia de urmaş, pentru a nu li se suspenda acest drept. „La începutul fiecărui an şcolar/universitar, elevii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte adeverinţe din care să rezulte că în anul şcolar în curs urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei a fost 30 septembrie 2014. De asemenea, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 de ani, aveau obligaţia să prezinte adeverinţe din care să rezulte că în anul universitar în curs urmează o formă de învăţământ superior, organizată potrivit legii. Data scadentă depunerii adeverinţei a fost 5 octombrie 2014”, a explicat reprezentanta Compartimentului de Relaţii Publice al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Covasna, doamna Köllő Piroska. Potrivit acesteia, din totalul de 2.576 de copii orfani, beneficiari ai unei pensii de urmaş, 189 nu şi-au prezentat actul doveditor privind continuarea studiilor, iar pensiile acestora au fost suspendate începând cu 1 octombrie 2014.

„Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, cu prezentarea actului doveditor privind înscrierea într-o formă de şcolarizare, organizată conform legii în anul de studii 2014 -2015. Facem precizarea că tinerii, copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de  ani. Pensia de urmaş încetează de drept de la data de întâi a lunii următoare în care beneficiarul a împlinit vârsta de 26 de ani”, a spus reprezentanta CJP Covasna, doamna Köllő Piroska.

Ana Alina Costache

Peste 100 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi 9 judeţe, la sedii de firme şi la 150 de persoane suspectate că au contrafăcut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor loţiuni cosmetice şi soluţii pentru parbrize, apoi l-au vândut în magazine, prejudiciul fiind de 5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 110 percheziţii au loc în Capitală şi în judeţele Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş şi Maramureş, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală, producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale şi spălare de bani.

Conform procurorilor DIICOT, prin activitatea ilegală grupările infracţionale vizate au pus în pericol sănătatea populaţiei.

Anchetatorii au stabilit că mai multe persoane din Brăila au constituit un grup infracţional organizat ”în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte nuclee organizate a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de deţinere şi producere, în afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizării”.

”Astfel, aceştia au înlesnit comiterea unor activităţi economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi a produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parţială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie spălare parbriz) prin intermediul unor lanţuri de magazine de tip hipermarket către diverşi producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înţelegeri prealabile cu aceştia”, arată procurorii DIICOT.

După achiziţionarea en-gross, aceste produse au fost filtrate şi comercializate clandestin ca alcool etilic, sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor au fost identificate nucleele infracţionale aflate în diverse zone ale ţării care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracţional din municipiul Brăila, cu importante cantităţi de alcool medicinal, pe care ulterior l-au supus procedeelor de ”renaturare”.

Procurorii DIICOT Galaţi au identificat astfel de nuclee infracţionale în Tulcea şi Constanţa, Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş.

De asemenea, membrii grupului infracţional din municipiul Brăila au interacţionat, pe linie infracţională, cu o altă grupare constituită în judeţul Maramureş. ”Această colaborare cu ramura infracţională din judeţul Maramureş a început în momentul în care Direcţia Generală a Vămilor a retras autorizaţia de producţie a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila”, mai spun procurorii DIICOT.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat, prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucureşti, SC Larlexmar SRL Brăila şi Vidiavi Company SA Brăila, către nucleele infracţionale, fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale ”fantomă” . De asemenea, alcoolul sanitar în cantităţi mari a fost livrat prin intermediul unor retaileri, iar apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracţionale beneficiare, fiind obţinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat către diferite persoane.

Cumpărătorii alcoolului etilic obţinut prin filtrarea alcoolului sanitar produs de SC Marex SA Brăila şi valorificat prin intermediul societăţilor intermediar a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populaţie, mai notează anchetatorii.

Totodată, a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor care constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat.

Prejudiciul calculat până în prezent este de peste 5.000.000 de euro.

La percheziţiile pentru destructurarea acestor grupări infracţionale participă lucrători ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, respectiv B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov, B.C.C.O. Mureş şi B.C.C.O. Cluj, sprijiniţi de poliţişti şi jandarmi.

În urma percheziţiilor, peste 150 de persoane ar urma să fie duse la audieri la sediul DIICOT Galaţi.

MEDIAFAX

La începutul acestei săptămâni, luni,  în jurul orei 19:10, Poliţia Oraşului Întorsura Buzăului a fost sesizată cu privire la faptul că pe Drumul Naţional 10, pe raza oraşului, a avut loc un accident rutier.

În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului s-a stabilit că numitul H. E. de 27 de ani, în timp ce conducea o autoutilitară din direcţia Buzău către Braşov, nu a păstrat distanţa de siguranţă faţă de autoturismul care circula în faţa sa şi a provocat o tamponare în lanţ în care au fost implicate trei autovehicule.

În urma impactului, pe lângă avarierea vehiculelor, a rezultat şi rănirea uşoară a pasagerei unui autoturism implicat, o femeie în vârstă de 46 de ani.

Şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au indicat că niciunul dintre ei nu consumase alcool.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

IPJ Covasna

 

 

 

 

Poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale aflaţi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în cursul zilei de luni, au identificat-o pe raza municipiului Sfântu Gheorghe pe numita B. A. A. în vârstă de 15 ani din comuna Ghelinţa, care era dispărută de la domiciliu încă din luna august a acestui an. 

Minora a declarat, cu privire la motivele dispariţiei, că a plecat benevol de acasă, pe fondul unor neînţelegeri cu părinţii săi.

Pe timpul dispariţiei minora a locuit la împreună cu un tânăr de 17 ani, la diverse rude ale acestuia şi s-a stabilit că în acest timp nu a fost victima vreunei infracţiuni.

Minora a refuzat să se întoarcă la domiciliul părinţilor săi, iar în consecinţă s-a procedat, conform legii, la încredinţarea acesteia către un lucrător al D.G.A.S.P.C. Covasna.

IPJ Covasna

 

Numărul cazurilor de hepatită A a crescut în judeţul Covasna, potrivit conducerii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) în decurs de o lună şi jumătate înregistrându-se aproape 140 de pacienţi.

Dr. Santa Ferenc, medic epidemiolog în cadrul DSP Covasna, a declarat ieri, pentru AGERPRES, că cele mai multe cazuri au fost înregistrate în localităţile Brăduţ, din zona Baraolt, Belin, Araci şi Vâlcele.

„La Brăduţ s-au înregistrat 51 de bolnavi, aproape toţi sub 9 ani, la Belin Vale 18 cazuri, iar la Araci 38 de cazuri în ultimele două săptămâni. În total, în ultima lună şi jumătate au apărut 138 de cazuri. (…) Nu putem vorbi despre o epidemie, dar e evident că boala a apărut în comunităţile din mediul rural care trăiesc în condiţii precare şi nu respectă normele de igienă. Cei mai expuşi sunt copiii aflaţi în colectivităţi”, a declarat dr. Santa Ferenc.

El a menţionat că hepatita A, denumită şi „boala mâinilor murdare” poate fi contactată atât direct de la persoana infectată, cât şi indirect, prin intermediul apei, alimentelor şi altor obiecte contaminate, prin urmare inclusiv în magazine şi mijloacele de transport în comun.

Reprezentantul DSP a precizat că boala este vindecabilă, dar pentru prevenirea ei recomandă spălarea periodică a mâinilor, a alimentelor şi respectarea normelor de igienă. Potrivit acestuia, DSP intenţionează să efectueze vaccinări împotriva hepatitei A pentru a stopa extinderea virusului, dar numai în cazul în care vor apărea noi focare de infecţie.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe a precizat luni că în ultima săptămână la secţia de Boli Contagioase au fost internaţi 25 de minori şi un adult infectaţi cu hepatita A.

„În instituţia noastră momentan sunt trataţi un total de 52 de pacienţi infectaţi de acest virus, dintre care 46 minori, respectiv 6 adulţi”, a precizat purtătorul de cuvânt al spitalului, Nagy Demeter Istvan.

Oana Mălina Negrea/AGERPRES

Revoluţia anticomunistă din octombrie 1956 din Ungaria, care a avut reverberaţii în ţara noastră, va fi comemorată săptămâna aceasta la Sfântu Gheorghe printr-o suită de manifestări organizate de Asociaţia foştilor deţinuţi politici din judeţul Covasna.

Manifestările au început luni cu proiecţii de filme şi vor continua zilele următoare cu spectacole de muzică dedicate memoriei victimelor dictaturii comuniste. Festivitatea centrală va avea loc joi, în Parcul memorial ’56 din Sfântu Gheorghe şi va fi urmată de un marş cu făclii în Parcul Elisabeta, unde se află un monument funerar dedicat martirilor regimului comunist.

În perioada 20-24 octombrie va fi deschisă publicului Casa memorială a victimelor dictaturii comuniste din România, inaugurată în primăvara acestui an. Muzeul, amenajat în subsolul casei Beor, o clădire monument istoric aflată în vecinătatea Liceului de Arte din Sfântu Gheorghe, reuneşte documente, fotografii şi diverse obiecte ce au aparţinut unor localnici condamnaţi la închisoare, la muncă silnică ori la moarte pentru că s-au opus regimului comunist. În subsolul muzeului au fost reconstituite o ‘cameră neagră’ de aproximativ un metru lungime şi jumătate de metru lăţime unde erau izolaţi deţinuţii, o celulă cu două paturi de fier suprapuse şi o cameră de interogatoriu. De asemenea, au fost expuse câteva uniforme ale foştilor deţinuţi de la Închisoarea Jilava. Printre documentele expuse pot fi văzute mandate de arestare sau ‘deţinere’, dosare, note informative ale colaboratorilor Securităţii, rapoarte de filaj, procese verbale ale interogatoriilor, acte de trimitere în judecată, cereri de graţiere, acte de executare a sentinţei, inclusiv de condamnare de moarte, dar şi cărţi poştale trimise de cei deportaţi.

Manifestările comemorative sunt organizate cu sprijinul Centrului cultural al Ungariei şi Primăriei Sfântu Gheorghe.

Revoluţia din 1956 împotriva Partidului Comunist aflat la putere la acea vreme este considerată unul dintre cele mai importante momente din istoria Ungariei. Revoluţia a început la Budapesta printr-un protest studenţesc paşnic, iar apoi s-a transformat într-o amplă revoltă populară. Demonstraţiile au fost reprimate violent şi s-au încheiat la jumătatea lunii noiembrie. Potrivit estimărilor, în timpul revoltelor au murit circa 2.500 de oameni, iar ulterior aproape 200.000 de maghiari au părăsit Ungaria de teama represaliilor, refugiindu-se în Occident. Revoluţia a avut ecouri şi în România, unde au existat manifestări de simpatie şi solidaritate.

Oana Mălina Negrea/AGERPRES 

Potrivit specialistului în strategii de comunicare al Centrului de Comunicare al Fermierilor din România, Lorin Vasilovici, producătorii de cartofi, în mod special cei din judeţul Covasna,  sunt foarte puternici din punct de vedere tehnic, logistic şi al productivităţii. Declaraţia a fost făcută în contextul unei discuţii despre un nou proiect de promovare a produselor româneşti în marile magazine din ţară ce include şi judeţul Covasna, denumit Dor de Gust”.

„Pot să vă spun că specificul zonei Covasna-Harghita este unul al unor producători foarte puternici, şi care dispun de suprafeţe, de tehnologie şi de logistică la nivel european. Toţi cei cu care am discutat şi cu care am început livrările, dispun de echipamente, logistică şi experienţă. Dacă ar fi să precizăm, aici este una din cele mai bune colaborări”, a declarat Lorin Vasilovici, managerul proiectului „Dor de Gust”.

Proiectul „Dor de Gust” a fost iniţiat în luna decembrie a anului trecut, de către un grup de producători de legume, cu sprijinul Centrului de Comunicare al Fermierilor din România şi  Asociaţiei Interprofesionale Prodcom. După ce a fost demarat propriu-zis în luna iulie, când primele legume româneşti cu eticheta „Dor de Gust” au ajuns în cele mai mari magazine din ţară, organizatorii vor organiza o întâlnire a producătorilor care va marca începerea iniţiativei Luna cartofului românesc. Întâlnirea va avea loc în data de 24 octombrie, începând cu ora 10:30, în sala Titulescu din cadrul Complexului Expoziţional Romexpo din Bucureşti, fiind aşteptaţi peste 250 de fermieri din legumicultură, pomicultură şi preponderent a producătorilor de cartofi, din toată ţara, dar şi reprezentanţii reţelelor de retail care susţin acest program. La această lansare sunt invitaţi fermierii care au deja contracte cu hipermarketurile dar şi alţi fermieri care consideră că în perspectivă pot produce produse de calitate care să corespundă cerinţelor din supermarketuri.

Potrivit managerului proiectului „Dor de Gust”, pentru această iniţiativă, în lunile seprembrie şi octombrie au fost realizate o serie de prospecţii în principalele bazine producătoare de cartofi, în primul rând Covasna, Harghita, Braşov, dar şi în alte două zone cu potenţial precum Suceava şi Cluj. În zona Covasna-Harghita au fost deja încheiate contracte de livrare prin grupul Agricover către marile reţelele de retail, în special Kaufland, cu producători de cartofi din această zonă.

„Ne-au contactat reprezentanţii acestui program (…), pentru că au nevoie de cartofi româneşti în permanenţă, cu livrare continuă în hiper şi supermarketuri. Aici au găsit fermieri care să corespundă cerinţelor privind cantitate, calitate şi continuitate a produselor. Sunt cei mai buni fermieri privind producţia de cartofi, din ţară”, a declarat şeful de serviciu al Camerei Agricole Covasna, Kosma Bela.

5 producători mari contractaţi, mulţi producători mici dornici

În momentul de faţă 5 producători au semnat un contract cu hipermarketurile din ţară pentru aprovizionarea continuă şi de calitate cu cartofi româneşti, din cei 15 care sunt contractaţi la nivelul regiunii de producţie Covasna-Harghita-Braşov-Cluj-Suceava. Potrivit managerului acestui proiect care doreşte promovarea legumelor şi fructelor româneşti pe piaţa marilor magazine, există mult mai mulţi producători mici, care nu dispun de tehnologia necesară pentru a face faţă cererii retailerilor, însă care au cartofi de calitate, şi dorinţă de a-şi comercializa producţia. Acesta îi îndemnă pe micii fermieri să ia legătură cu producătorii mai mari, care deja au un contract semnat, sau care dispun de tehnologie şi logistică, pentru a-şi putea comercializa marfa prin intermediul lor.

„Pe lângă cei mai importanţi producători mai există producători mai mici, care ar trebui să fie şi ei incluşi în program, dar care nu dispun nici de mijloace de selecţie, nici de depozite, şi atunci noi încercăm să creăm nişte lideri zonali, în mijlocul cărora să coagulăm şi potenţialul fermierilor mici şi mijlocii care nu dispun de asemenea posibilităţi. Oamenii din zonă să ia legătura cu cei 5-6 producători cu care Agricover este deja în relaţii comerciale, pentru a putea comercializa prin intermediul lor, pentru că ei dispun de logistica pe care retailerii o solicită”, a mai spus managerul proiectului.

Cartofii româneşti mai gustoşi decât cei din afară

Susţinerea economică a pieţei româneşti prin achiziţionarea produselor autohtone nu este singurul motiv pentru care cumpărătorul trebuie să aibă în vedere când alege produsele de consum. Potrivit  şefului de serviciu al Camerei Agricole Covasna, Kosma Bela, legumele şi fructele cultivate pe pământurile noastre sunt şi mai gustoase decât cele aduse de afară, lucru demonstrat de câţiva ani. Acesta a amintit că în special cartofii aduşi de afară sunt de fapt pentru consum animal, nicidecum pentru cel omenesc. „Există o diferenţă tocmai la gust, între cartofii autohtoni şi cei de afară. Cartofii noştri sunt pentru consum uman şi ce se importă, se importă uitându-se la preţ. (…) Această siglă va demonstra că este produs în ţară, cu gust”, a punctat Kozma.

Directorul Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna, Konczei Csaba, a explicat  de ce preţul cartofilor din import este cu mult mai mic decât cel al cartofilor autohtoni, făcând referire la mărimea acestora. În ţările din Vest, consumatorii sunt obişnuiţi să achiziţioneze cartofii mai mici, deoarece consideră că ar avea mai puţine substanţe toxice folosite la tratarea plantelor contra dăunătorilor, decât cei mari. Astfel, cartofii mai mari iau drumul fermelor pentru a putea fi daţi spre consumul animalelor, în special al porcilor. Fiindcă cererea pe piaţa românească a cartofilor  este preponderentă pentru cei de mărime mare, producătorii din afara graniţelor ţării au înţeles că pot profita de acest lucru, comercializând cartofii furajeri pe piaţa românească.

Cumpărătorul poate vedea de unde pleacă cartoful cumpărat

Un alt beneficiu  pe care proiectul „Dor de Gust” îl aduce este trasabilitatea produsului achiziţionat. Cumpărătorul are acces la toate informaţiile despre produsul achiziţionat, putând chiar să viziteze locul de provenienţă a acestuia: „Prin acest program, consumatorul poate să ia legătura şi să vadă de unde vine cartoful. Poate să ceară informaţii despre cartof: de unde este sămânţa, cât îngrăşământ s-a administrat, ce pesticide s-au folosit, deci tot. Poate să vină şi să vadă unde s-au cultivat cartofii, să se convingă că sunt produse din ţară, şi că sunt cartofi româneşti”, a explicat Kozma.

În momentul de faţă, se precoizează că aproximativ 10-15% din producţia totală de cartofi din judeţul Covasna va fi vândută în cadrul acestui proiect către marile magazine din ţară, în primă fază, urmând ca această cantitate să crească odată cu interesul consumatorului pentru un produs mai gustos şi poate mai sănătos.

„Niciun program de genul acesta nu va fi capabil să absoarbă toată producţia, dar câte un pic aici, câte un pic la export şi tot aşa, încetul cu încetul ajungem la vânzarea întregii cantităţi de producţie”, a conchis Konczei Csaba.

Pagina oficială a proiectului „Dor de Gust” poate fi accesată aici: http://dordegust.ro/

Maricela Dan

PUBLICITATE  • VREMEA

  • Facebook

  • Agerpress