22 septembrie 2014
concurs

Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec a lansat, la finele săptămânii trecute, noua ediţie a programului „Patrula de reciclare”. Unitățile de învăţământ preşcolar, şcolar şi liceal din întreaga ţară, se pot înscrie.

 

Programul educaţional de protecţie a mediului “Patrula de Reciclare, organizat de Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, este avizat de Ministerul Educației Naționale și se desfășoară cu sprijinul Inspectoratelor Şcolare, şi are ca scop creșterea gradului de informare în domeniul protecției mediului şi promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (denumite în continuare „DEEE”) în rândul publicului larg.

 „Patrula de Reciclare reunește sute de profesori și mii de elevi care încurajează comportamentul responsabil față de mediu în rândul comunităților lor, promovând colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Cu ajutorul materialelor educative puse la dispoziția lor de Asociația RoRec, copii și tinerii înţeleg potențialul de poluare al DEEE, conştientizează faptul că reducerea acestui risc depinde de fiecare dintre noi și devin ambasadorii acestui mesaj ecologic în comunitățile lor”, arată organizatorii.

Pe parcursul anului școlar, participanţii vor iniția, pe plan local, activități creative și de informare prin care își mobilizează comunitățile să colecteze responsabil deșeurile de echipamente electrice și electronice pentru a reduce poluarea și pentru a respecta obiectivele cantitative de colectare impuse de normele europene – 4 kilograme/locuitor/anual.

Înscrierile au fost lansate la finele lunii trecute, iar unităţile de învăţământ din judeţ pot aplica pentru acest program, până în 15 octombrie (a.c.). Conform regulamentului postat pe site-ul proiectului, www.patruladerecilare.ro, pentru a se înscrie, fiecare unitate de învățământ va desemna un singur profesor coordonator, care va reprezenta instituţia pe parcursul programului. Potrivit aceleiaşi surse, profesorul  va trebui să își înscrie online unitatea de învățământ în program, la secțiunea special dedicată de pe site-ul www.patruladereciclare.ro, până la 15 octombrie 2014, ora 23.00.

Din fiecare județ se pot înscrie în medie 15 Patrule școlare, iar fiecare unitate de învățământ va putea înscrie minimum 15 și maximum 25 de preșcolari și elevi. Aceștia vor fi numiți Agenți ai Patrulei de Reciclare.

 Validarea participanților va fi făcută în ordinea înscrierii. În regulament se arată că unitățile de învățământ care au participat la ediția anterioară a Programului și nu au colectat cel puțin 60 kg DEEE/instituție nu vor mai putea participa la ediția 2014-2015. Aceste instituții pot deveni Suporteri ai Patrulei, la cerere, iar, la finalul ediției, vor primi certificat de Suporter, iar cei cu rezultate excepționale (proiecte de promovare și colectare DEEE) vor primi diplome de excelență. Potrivit aceleiaşi surse, pentru unitățile de învățământ câștigătoare la ediția 2013-2014, care doresc să se reînscrie la ediția actuală, profesorii coordonatori trebuie să actualizeze datele de înscriere până la data de 10 octombrie 2014, pe site-ul proiectului.

 Conform regulamentului, între 3 – 30 noiembrie 2014, fiecare unitate de învățământ participantă va primi materialele necesare demarării Programului, iar între 15 noiembrie 2014 – 15 mai 2015, sub îndrumarea Profesorului Coordonator, Patrulele școlare vor trebui să pună în practică propriile activități (activități educative, de informare, de creație) pentru a-și informa comunitatea cât de important este să colecteze selectiv DEEE și pentru a încuraja obiceiul de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.Pe măsură ce desfășoară aceste activități, Profesorii Coordonatori completează online jurnalul de activitate în contul său de pe site.

 Vor intra în procesul de jurizare pentru toate categoriile de premii numai Patrulele școlare care au colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris, în incinta unității de învățământ. Câştigătorii locali vor fi anunţaţi de Asociația Română pentru Reciclare RoRec în luna iunie, iar pe cei naţionali, în luna septembrie 2015.

În evaluarea atât pentru premiile locale cât și pentru cele naționale vor intra numai Patrulele școlare eligibile (care au colectat minimum 4 kg DEEE/agent înscris în incinta unității de învățământ).

În regulament se arată că fiecare dintre premiile locale se acordă câte unei singure Patrule școlare din fiecare județ, respectiv 3 Patrule școlare din Municipiul București şi că în evaluarea pentru premiile naționale vor fi luate în considerare exclusiv unitățile teritorial administrative (județe și municipiul București) unde s-a colectat o cantitate de cel puțin 50 g DEEE/locuitor, în urma activității Patrulei locale, în perioada septembrie 2014 – august 2015, făcându-se clasamentul celor 3 unități teritorial administrative (județe și municipiul București) unde s-a colectat cea mai mare cantitate DEEE, peste 50 g/locuitor.

În cadrul ediţiei 2013 – 2014 a Programului „Patrula de Reciclare”, județele Bihor, Covasna, Sibiu și Vâlcea au câștigat premiile naționale. 

Regulamentul programului şi detalii pot fi aflate accesând site-ul  http://www.patruladereciclare.ro/.

A.C.

 

 În organizarea Filialei Covasna a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) , ieri, 21 septembrie  s-a desfăşurat cea de a X-a ediţie a sărbătorii profesiei contabile din România.

La evenimentul prezidat de către  preşedinte organizaţiei, Bögözi Levente István, au fost prezenți un număr semnificativ de membri experţi contabili şi contabili autorizaţi, precum și reprezentanţii instituţiilor administraţiei de stat cu care CECCAR  colaborează în mod frecvent, în aplicarea corectă a legislaţiei.

În acest an lucrările s-au desfăşurat în spiritul Directivei 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene  -  Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile.

În vederea simplificării cerinţelor de raportare pentru IMM-uri, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a Directivelor Contabile Europene (Directiva a IV a şi Directiva a VII a) cu scopul adoptării unei Directive noi care să le înlocuiască.

Directiva este dezvoltată în nouă capitole care vizează: sfera de aplicare, definiții și categorii de societăți, prevederi și principii generale, bilanțul și contul de profit și pierdere, notele la situațiile financiare, situațiile financiare consolidate, cerințe de publicare, aspecte privind auditul, prevederi privind exceptările și restricțiile aplicabile acestora, raportarea plăților către guverne.

Un obiectiv al Directivei constă în uniformizare criteriilor de mărime la nivelul Uniunii Europene, deoarece în prezent pragurile de mărime utilizate de Statele Membre sunt diferite.

Regăsim în noua Directivă patru categorii de entităţi după mărime: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari.

Directiva prevede următoarele criterii de mărime aplicabile la nivelul situaţiilor financiare individuale:

  Total activ Cifra de afaceri Număr de salariaţi
Microintreprinderi ≤ 350.000 EUR ≤ 700.000 ≤ 10
Societăţi mici ≤  4.000.000 EUR ≤  8.000.000 EUR ≤ 50
Societăţi mijlocii ≤ 20.000.000 EUR ≤ 40.000.000 EUR ≤ 250
Societăţi mari > 20.000.000 EUR > 40.000.000 EUR > 250

Directiva 34 face parte din pachetul Comisiei Europene intitulat „Reglementarea inteligentă”, adoptată de Parlamentul European în aprilie 2013. Directiva afectează direct sau indirect mai multe societăţi mari din ţară.

Ca parte a reglementării inteligente, este interesantă includerea în declaraţia financiară din raportul administratorilor a unor elemente noi, care denotă o nouă viziune, o nouă abordare. Printre aceste elemente se numără aspectele sociale, cele legate de salariaţi, combaterea corupţiei în măsura în care aceste date sunt necesare pentru înţelegerea performanţei şi profilului companiei, din perspectiva impactului activităţii ei. Companiile mari vor trebui să publice anual informaţii relevante pentru fiecare an financiar.

În partea a doua a manifestaţiilor prilejuite de  sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român s-au acordat diplomele de merit persoanelor nominalizate de către Consiliul de Conducere al Filialei Covasna. Directorul filialei, d-na Tankó Paraschiva a înmânat diplome societăţilor de top membre ale CECCAR, pentru rezultatele deosebite obţinute în profesia contabilă.

M.D.C.

Miniştrii Mircea Duşa şi Titus Corlăţean, au participat, duminică, la Miercurea Ciuc, la liturghia de marcare a 20 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi de la întronizarea arhiepiscopului locului, Ioan Selejan.

Slujba a fost oficiată la catedrala episcopală din Miercurea Ciuc de arhiepiscopul Ioan, alături de un sobor de preoţi, în prezenţa a numeroşi credincioşi din cele două judeţe, printre care s-au aflat şi copii îmbrăcaţi în costume populare româneşti, care purtau drapelul naţional.

Cu acest prilej, a fost constituit primul ordin al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, intitulat „Crucea Munţilor’, care a fost conferit mai multor reprezentanţi ai vieţii publice din cele două judeţe sau unor personalităţi care au sprijinit Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei în cei 20 ani de la înfiinţare. Printre cei distinşi cu ordinul „Crucea Munţilor” se numără miniştrii Mircea Duşa şi Titus Corlăţean, magistratul Valer Dorneanu, de la Curtea Constituţională, senatorul Ecaterina Andronescu, prefectul Covasnei, Marius Popica, subprefectul Harghitei, Adrian Jean Andrei.

La primirea distincţiei, ministrul Apărării, Mircea Duşa, a rememorat evenimentele din 1994, când Ioan Selejan a fost hirotonit episcop la Mănăstirea Sf. Ilie din Topliţa, şi l-a caracterizat pe înaltul ierarh ca un om de echilibru, care a îndemnat permanent la înţelegere şi bună convieţuire în zonă.

„În aceşti 20 ani, episcopul nostru a înfiinţat în toate localităţile din cele două judeţe parohii, a construit biserici, a reclădit bisericile care au fost distruse acum 40-45 ani. Episcopul nostru a fost şi un mare ctitor în ceea ce priveşte afirmarea şi repunerea în drepturi a Bisericii Ortodoxe în cele două judeţe. Episcopul nostru este un om de mare valoare, de echilibru, de fiecare dată ne-a îndemnat la pace şi bună înţelegere cu concetăţenii noştri din cele două judeţe”, a spus Duşa.

Totodată, ministrul Apărării i-a transmis arhiepiscopului un mesaj de apreciere din partea premierului Victor Ponta, pentru ceea ce a făcut în zonă, pentru români şi pentru Biserica Ortodoxă.

În discursul susţinut, ministrul Titus Corlăţean a pledat pentru sprijinul identităţii româneşti din cele două judeţe şi a făcut apel la solidaritate, bună convieţuire şi respect reciproc.

„Este nevoie să sprijinim şi identitatea românească mai bine şi cu mai multă forţă şi înţelepciune. Este bine să încurajăm, în acelaşi timp, aşa cum Înalt Preasfinţitul a ştiut să o facă în toţi aceştia ani, să încurajeze buna înţelegere, convieţuirea şi respectul reciproc. Pentru că românii de aici, din Harghita şi Covasna, şi ei au drepturi, şi ei trebuie respectaţi, şi ei fac parte din ţara noastră mamă, România, care trebuie să rămână în continuare unitară, trebuie să rămână stabilă, cu pace şi înţelegere. (…) Este şi un semnal de sprijin şi de întărire pentru românii de aici”, a spus Corlăţean.

Arhiepiscopul Ioan Selejan i-a îndemnat pe cei prezenţi la unitate şi le-a mulţumit tuturor celor care în ultimii 20 ani au ajutat comunitatea românească din cele două judeţe şi Biserica Ortodoxă.

„Vă îndemn să nu urâţi, nu dezbinaţi, chiar dacă sunteţi liberi a face lucrul acesta, ci iubiţi, mângâiaţi, cercetaţi pe cei care sunt pe lângă frăţiile voastre în necazuri şi nevoi. (…) Binecuvântat să fie Dumnezeu că cei care şi-au pus nădejdea în noi, întâi bunul Dumnezeu şi apoi oamenii, am putut ţine până astăzi crucea pe această catedrală şi am pus atâtea cruci cu preoţii şi credincioşii pe bisericile şi mănăstirile din Episcopia noastră. Acesta este stindardul Bisericii, Sfânta Cruce, şi atâta timp cât pe aceste meleaguri va mai fi Sfânta Cruce pe sfintele noastre biserici româneşti va însemna că încă în acest pământ binecuvântat de aici din munţi bate o inimă de creştin ortodox român care se roagă lui Dumnezeu în graiul nostru dulce românesc”, a arătat arhiepiescopul Selejan.

Gina Ştefan/AGERPRES, www.agerpres.ro

Sărbătoarea Bărcănenilor revine

Adaugat: septembrie - 19 - 2014 ADD COMMENTS

Comuna Barcani îmbracă haine de sărbătoare în weekend-ul 20 – 21 septembrie. În această perioadă are loc a VI – a ediţie a Sărbătorii Bărcănenilor. Evenimentul va începe sâmbătă de la ora 10, cu un concurs de oină organizat de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, iar duminică programul artistic va debuta la ora 12. Sărbătoarea Bărcănenilor este organizată de Primăria Barcani, alături de parteneri şi sponsori. Primarul comunei Barcani, Gheorghe Marin, a stat de vorbă cu noi şi ne-a explicat pe larg ce înseamnă Sărbătoarea Bărcănenilor, cum a luat fiinţă evenimentul şi care sunt perspectivele de viitor.

Care este istoricul Sărbătorii Bărcănenilor?

Din discuţiile avute cu Consiliul Local prin anii 2000, ne-am gândit să ţinem Serbările Barcaniului în decembrie pentru că Hramul Bisericii este de Sfântul Nicolae. Doream ca „fiii satului” să se întoarcă acasă de sărbători, să facem întâlniri şi să stăm de vorbă o zi sau două. Aşa am luat hotărârea ca pe 6 Decembrie, de Sfântul Nicolae, să ţinem Zilele Comunei. Ulterior, am ţinut sporadic, nu anual, vreo două ediţii: una în 2000 şi alta prin 2002 sau 2003. Apoi, o perioadă de câţiva ani nu am mai ţinut acest eveniment, din diferite motive. După câţiva ani am găsit o soluţie şi am înaintat o propunere. Am fost într-o excursie cu copiii în judeţul Prahova, la nişte Mănăstiri. Astfel am văzut într-o localitate, într-un loc mic ca deschidere, că era aranjat un mic stadion, un părculeţ cu bănci, erau becuri instalate şi multe altele. Atunci m-am gândit că dacă în locul acela mic oamenii au încercat să facă ceva frumos, noi am putea să facem lucruri şi mai frumoase în locul acela cu deschidere mare pe care îl avem la ieşirea spre comuna Zagon. Aşa că am înaintat această idee către Consiliul Local. Ideea a fost acceptată şi am făcut un proiect general. Proiectul conţine un centru unde să aducem copii, să facem nişte căsuţe, să modernizăm stadionul, să facem o pârtie de schi, un teren de joacă pentru copii şi multe altele. Am început să lucrăm încet, încet şi ne-am decis să ţinem Zilele Comunei în acel spaţiu. Şi iată că am ajuns la cea de-a IV – a ediţie de când ţinem acolo Sărbătoarea Bărcănenilor şi la a VI – a ediţie în total.

Ce ne puteţi spune despre programul Sărbătorii Bărcănenilor de anul acesta?

Suntem mulţumiţi şi mândri că am reuşit să diversificăm programul. Mai aveam în rezervă şi alte activităţi, dar nu le-am extins din lipsă de putere. Şi activităţile deja incluse în program sunt greu de susţinut. Nu vom putea organiza expoziţia de animale din cauza bolii care circulă în judeţele limitrofe. În rest, activităţile sunt aşa cum au fost şi până acum. Sâmbătă vom avea un concurs de oină, iar capul de afiş este concursul de tracţiune animală – o activitate cu o atracţie foarte mare la lume. Tot sâmbătă va fi un mic spectacol al iubitorilor de Enduro, un concert al formaţiei Iulia EM şi Tituş Constantin, iar la final un Bal. Pentru duminică avem pregătit un program foarte vast. Cei care doresc sunt invitaţi să vină la Biserică, începând cu ora 10. La 12, când se termină slujba, vom merge cu preoţii la locul de spectacol şi vom începe totul cu o rugăciune. Apoi va începe programul artistic. Acesta este oarecum asemănător cu cel de anul trecut, dar are câteva modificări. Capete de afiş vor fi Marius Ciprian Pop şi Nineta Popa. Anul trecut au fost Nemuritorii şi Sava Negrean Brudaşcu. Suntem foarte mulţumiţi şi de capetele de afiş din acest an. Sperăm să facă un spectacol cât mai atractiv, iar bărcănenii să simtă că este sărbătoarea lor.

Cât investeşte Primăria în organizarea acestui eveniment?

Am stabilit, prin Hotărârea Consiliului Local, un buget de 50.000 de lei pentru tot evenimentul. Trebuie să menţionăm că fără ajutorul partenerilor, respectiv a sponsorilor, nu ne-am descurca.

Ce înseamnă organizarea Zilelor Comunei?

De la bun început evenimentul a avut la bază ideea unui loc de întâlnire pentru oamenii din zonă, dar şi celebrarea faptului că fiilor satului se întorc acasă. Oamenii plecaţi din zonă mă sună să afle când se organizează acest eveniment. Sunt atât de bucuroşi că au un prilej de a se întâlni. Am primit din partea fiilor satului, bărcăneni plecaţi în străinătate, o propunere de a organiza evenimentul în luna august. Am discutat acest lucru într-o şedinţă cu Consiliul Local şi ne dorim să facem posibil ca toată lumea să beneficieze de acest eveniment. Vrem ca Sărbătoarea Bărcănenilor să fie un eveniment unde oamenii îşi vor descreţii frunţile, unde se vor întâlnii, vor vorbi şi vor afla noutăţi.

Cum vedeţi Sărbătoarea Bărcănenilor peste 10 ani?

Dacă în fiecare an se va construi ceva în cadrul proiectului început acolo, despre care am mai menţionat, peste 10 ani locul de desfăşurare al Sărbătorii Bărcănenilor va deveni un loc unde orice om îşi va dori să ajungă. Scopul nostru este de a construi o locaţie unde vom putea primii oaspeţi şi din afară, aşadar să fim o gazdă bună. Într-o perioadă de 10 ani se vor aduce schimbări şi în rândul programului artistic. Eu cred că două zile de eveniment nu vor mai fi suficiente.

Cum alegeţi invitaţii din cadrul programului artistic?

În general ne ghidăm în funcţie de propunerile oamenilor şi în funcţie de posibilităţi.

Ce efect credeţi că au astfel de manifestări cultural – artistice asupra oamenilor din comuna Barcani?

Când mă întâlnesc cu oamenii pe stradă, după un astfel de eveniment, aceştia îmi mulţumesc. Cred că este important pentru ei să se întâlnească, să stea de vorbă. În perspectivă, vedem organizarea unor astfel de evenimente de mai multe ori pe an.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră comuna Barcani?

Pentru mine această comună înseamnă totul. Mi-am dedicat întreaga viaţă acestei comunei Barcani. Sunt în al 38 –lea an în această Primărie. Altceva n-am făcut, de când mă ştiu. Am lucrat în funcţii şi mai mici, iar din 1990 încoace sunt Primar. Câte puţin, câte puţin, mereu s-a făcut ceva în această comună. Pot să spun că toată viaţa am dedicat-o mai mult comunei, decât mie personal.

Iulia Drăghici – Taraş

Atenție, radar!

Adaugat: septembrie - 18 - 2014 ADD COMMENTS

Poliţiştii covăsneni vor acţiona pe raza judeţului astăzi, 18.09, prin amplasarea aparatelor radar după cum urmează:

  • pe DN 11, DN 12 şi în municipiul Sf. Gheorghe şi oraşul Covasna; 

 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna va continua proiectul de inscripţionare a trecerilor de pietoni cu mesaje de atenţionare bilingve, în română şi maghiară, cu scopul de a reduce numărul accidentelor rutiere.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, Toth Sigismund, a declarat pentru AGERPRES că de la începutul acestui an în judeţ s-au înregistrat 58 de accidente grave, soldate cu decesul a 9 persoane şi rănirea a 77 de persoane, iar 12 dintre acestea, adică peste 20%, au avut drept cauză abaterile săvârşite de pietoni.
„Indisciplina sau neglijenţa pietonilor se situează pe locul al treilea în topul cauzelor care generează accidente rutiere, după viteză şi neacordarea de prioritate. (…) Anul trecut am inscripţionat trecerile de pietoni din Sfântu Gheorghe cu mesaje de atenţionare şi vom continua şi în acest an. (…) Vom încerca să reactivăm şi patrulele şcolare în toate localităţile urbane şi vom organiza acţiuni pe linie de prevenţie atât în şcoli, cât şi în trafic. (…) Trăim într-o lume care se grăbeşte, zilnic vedem părinţi care traversează străzile neregulamentar, de mână cu copiii, iar acest lucru nu este unul pozitiv pentru că cei mici vor învăţa că trebuie să fie foarte buni atleţi, nu să respecte legile”, a declarat Toth Sigismund.

În toamna anului trecut, poliţiştii au semnalizat cu mesaje bilingve 27 de treceri de pietoni din Sfântu Gheorghe, scriind cu vopsea albă pe asfalt „Priveşte în dreapta”, respectiv „Priveşte în stânga”. Iniţiativa a aparţinut Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi s-a derulat cu sprijinul Serviciului Poliţiei Rutiere Covasna.

Oana Mălina Negrea/AGERPRES

Din luna martie a intrat în vigoare Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile acestei legi, pot beneficia de subvenţie.

Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior a intrat în vigoare în luna martie a acestui an. Actul normativ reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Efectuarea stagiului are ca scop asigurarea tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, consolidarea competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, precum şi dobândirea experienţei şi vechimii în muncă/specialitate. În actul normativ se arată că stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.

Astfel, odată cu încheierea contractului individual de muncă, între angajator şi stagiar, se încheie, în formă scrisă, un contract de stagiu, ca anexă la contractul individual de muncă, pe o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Subvenţie pentru angajatori

În actul normativ se arată că angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile acestei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.

Suma prevăzută anterior nu se acordă angajatorilor de tip instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se arată în actul normativ.

Cum se organizează perioada de stagiu?

 Perioada de stagiu este cea cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului. Aceasta se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin doi ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul. Mentorul va coordona stagiarul pe durata stagiului, va propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului; va supraveghea modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar; şi va participa la activitatea de evaluare a stagiarului.

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii (salariu), în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu. Conform actului normativ,  salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Perioada de stagiu se va încheia cu eliberarea unui certificat sau a unei adeverinţe ce va avea semnătura angajatorului.  Astfel, conform actului normativ, cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul va întocmi un raportul de stagiu, care va cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu. Evaluarea activităţii stagiarului se va realiza pe baza: analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi; aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul; raportului de stagiu. Comisia de evaluare va întocmi, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare în baza căruia, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului. Acest referat se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare. Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator, iar în acest caz, perioada de stagiu va constitui vechime în specialitate. În cazul nepromovării evaluării, se va elibera o adeverinţă de recunoaştere a stagiului. În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului. Certificatul/adeverinţa vor fi vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

Detalii suplimentare pot fi aflate la sediul AJOFM, iar textul legii poate fi văzut accesând linkul: http://www.anofm.ro/files/LEGEA%20Nr.335.pdf.

Nici un contract de stagiu, la nivelul judeţului

Deşi au trecut câteva luni bune de când a intrat în vigoare Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, datele AJOFM Covasna arată că la nivelul judeţului nu s-au încheiat astfel de contracte de stagiu.

Conducerea AJOFM Covasna a declarat că, deocamdată, nu există nicio cerere din partea angajatorilor covăsneni pentru a încheia un contract de stagiatură pentru cei din învăţământul superior.

Ana Alina Costache

Noul Bloc de Naștere al Spitalului Județean de Urgență ” Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, amenajat la parterul Corpul B al clădirii principale, a devenit complet utilizabil și funcționabil după doar două săptămâni de le predarea ce a avut loc la sfârșitul lunii august a.c.

          Potrivit declarației responsabilului mass-media al spitalului,  Nagy-Demeter István, în intervalul de timp ce a trecut de la inaugurare Corpului B,  noul Bloc de Nașteri a fost prima secție care a putut fi luată în folosință de către specialiștii acestei instituții. „ Noua secția a primit primii pacienți pe data de 15 septembrie 2014, adică luni. Ne face plăcere să vă anunțăm că în primele două zile de activitate au decurs un număr de opt nașteri. Cinci fete (dintre care două gemene), respectiv trei băieți au venit pe lume. Vă informăm, totodată, că și primele cazuri de urgențe de obstetrică-ginecologie au fost tratate cu succes în cadrul noii secții” a precizat Nagy-Demeter István.

          Acesta a menționat că  și Secția de Ortopedie-traumatologie își desfășoară activitatea într-o nouă locație, la etajul I al corpului B, al clădirii principale a Spitalului. Mutarea secției a fost finalizată, primirea pacienților în condiții moderne fiind posibilă începând de ieri, 17 septembrie .

          Reprezentantul Spitalului Județean  face cunoscut faptul că  în urma noilor lucrări de reabilitare ce sunt în desfășurare în incinta clădirii principale, Secția de Neonatologie funcționează temporar în Corpul C, etajul IV, laolaltă cu Secția de Obstetrică-ginecologie. Acesta a precizat că,  în cazul în care e necesar,  conducerea Spitalului va restricționa orele de vizită la această secție. „ O decizie în acest sens urmează să se ia în perioada imediat următoare. Despre intrarea în vigoare a acesteia vă anunțăm în timp util”a conchis  Nagy-Demeter István.

Teatrul Independent „Osonó” din Sfântu Gheorghe efectuează un turneu de o săptămână, în Ungaria, cu spectacolul „Chipul din oglinda apei”, în regia lui Fazakas Misi.

Trupa „Osonó” se află într-un turneu de şapte zile în Ungaria. Spectacolul „Chipul din oglinda apei” va fi prezentat de şase ori, în patru orașe. Turneul a început luni, pe 15 septembrie (a.c.), cu o reprezentaţie în Törökszentmiklós, se arată pe site-ul trupei, www.osono.ro.

„Chipul din oglinda apei”, în regia lui Fazakas Misi, este un spectacol prin care Trupa „Osonó” a experimentat formula de teatru documentar, pornind de la problemele copiilor singuratici, ale părinţilor, şi ale tinerilor vulnerabili. Marţi, 16 septembrie 2014,  spectacolul a ajuns la a 319- a reprezentaţie, se arată pe site-ul www.osono.ro.

Conform aceleiaşi surse, trupa, formată din Bernát Szilárd, Bilibok Appolónia, Dani Karola, Daragics Bernadette, Fazakas Misi, Kerekes-Salamon Csilla, Mucha Oszkár și Szőcs Tamás, se va întoarce acasă în data de  21 septembrie (a.c.).

Turneul a fost sponsorizat de Fundația Tiszta Formák, MOL – Programul de Promovare a Talentelor, și de Consiliul local din Sfântu Gheorghe.

Trupa „Osonó” din Sfântu Gheorghe a aniversat anul trecut două decenii de existență. Din 2009, funcţionează ca teatru independent.

A.C.

Aproape 17% din totalul angajaţilor din judeţul Covasna, adică peste 5.000 de persoane, lucrează în una dintre cele 48 de fabrici de confecţii din judeţ, care i-au adus renumele de Valea pantalonilor.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna, Edler Andras, a declarat pentru AGERPRES că industria uşoară rămâne una dintre ramurile de bază ale economiei judeţului şi are perspective de a se dezvolta. Potrivit acestuia, cifra de afaceri a celor 48 de firme care activează în domeniu a crescut anul trecut cu 10,5%, însă profitul lor a scăzut cu 1,4%.

„În acest domeniu lucrează 5.055 de persoane, adică 16,67% din totalul angajaţilor din judeţ (…) Am discutat şi cu reprezentanţii celor două grupuri mari de firme, dar şi cu alţi jucători din acest domeniu şi am înţeles că ei planifică să facă aici afaceri pe termen lung (…) Au fost acum vreo doi ani discuţii că vor pleca în altă parte, unde forţa de muncă e mai ieftină, dar chiar şi cei care au plecat încep să se întoarcă pentru că şi-au dat seama că poate că munca e mai ieftină, dar calitate se produce aici (…) Eu zic că dacă vor veni şi alţi investitori în judeţ atunci, vrând-nevrând, şi salariile vor creşte, pentru că ştim că în industria uşoară salariile sunt mici”, a afirmat Edler Andras.

El a spus că din analiza principalilor indicatori economici pe 2013 rezultă că în judeţul Covasna domină activitatea de comerţ, urmată de industrie, servicii şi agricultură.

„Imperiul pantalonilor” a început să se ridice în primul deceniu de după 1989 şi a compensat în parte închiderea fostelor întreprinderi de stat, intrate în faliment după privatizare, care a lăsat mii de oameni fără locuri de muncă.

Majoritatea fabricilor de pantaloni din judeţul Covasna au capital străin, iar marfa pleacă aproape în exclusivitate la export. Un pantalon căruia i s-a lipit o etichetă de firmă se vinde chiar şi cu 200 de euro, adică aproape cât salariul mediu lunar al unei muncitoare dintr-o fabrică de confecţii din judeţul Covasna.

Oana Mălina Negrea/AGERPRES 

www.agerpres.ro

PUBLICITATE

macheta penny

  • VREMEA

  • Facebook

  • Agerpress